CO2-Prestatieladder

In de maatschappij, maar ook bij ons, is volop aandacht voor het terugdringen van CO2-emissies. Wij hebben de systematiek van de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd in onze organisatie. De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en momenteel in beheer door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De ladder bestaat uit vijf niveaus en vier invalshoeken, en kan door een onafhankelijke instantie gecertificeerd worden.

Gebra Infra gaat voor het niveau van de CO2-Prestatieladder niveau 3. Wij willen in de infra het verschil maken door minder CO2 te veroorzaken bij de uitvoering van onze projecten, en duurzame oplossingen te genereren.

Wij committeren ons aan de doelstelling van 10% CO2-reductie in 2023. Deze zijn gebaseerd op het aantal 1.000 gereden kilometers. Dit doen we door het reduceren van ons brandstof- en energieverbruik. Onze langetermijndoelstelling is om in 2050 energieneutraal te worden.

De overige verplichte internetpublicaties, zoals voorgeschreven in het Generieke Handboek van de CO2-Prestatieladder versie 3.1, zijn te vinden op  www.skao.nl.

Meer weten over onze aanpak van de CO2-reductie? Kijk in de emissie inventaris en reductiemaatregelen 2019 van  Gebra Infra BV 

CO2 emissie inventaris en reductie maatregelen Gebra 2019defv.pdf

CO2 emissie inventaris en reductie maatregelen Gebra 2020Q12defv.pdf

of neem dan  contact met ons op; wij helpen u graag verder.